0

Chlorokauczuk

Chlorokauczuk do metalu i betonu 1L szary NOBILES

Chlorokauczuk do metalu i betonu 1L szary NOBILES
ocena ocena ocena ocena ocena
Cena: 33,80 PLN 27,48 PLN netto
Producent: Nobiles
Model: 227080121
Status: Wysyłamy w ciągu 24h
Wysyłka: 19,00 PLN (przedpłata) 21,00 PLN (pobranie)
Opis produktu

Chlorokauczuk do metalu i betonu 1L szary Nobiles
 

Nobiles Chlorokauczuk to emalia przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni: stalowych, żeliwnych i betonowych na zewnątrz. Wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych, zarysowania i uderzenia. W zestawie z podkładem Nobiles Nobikor lub Nobiles Podkład Chlorokauczuk zapewnia trwałą ochronę przed korozją. Emalia Chlorokauczuk zalecana jest do malowania: konstrukcji stalowych, elementów metalowych ogrodzeń i balkonów itp., eksploatowanych w warunkach atmosfery: miejskiej, wiejskiej i przemysłowej uprzednio zagruntowanych podkładem.
 

Właściwości chlorokauczuku:

- 4 x bardziej odporna na uderzenia*,
- tworzy trwałą antykorozyjną ochronę z podkładem Nobiles Nobikor,
- wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,
- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza atmosferycznego,
- przyczepność powłoki – nie mniej niż 2 stopnie (wg PN-C-81531:1980),
- elastyczność powłoki – co najmniej 3 mm (wg PN-C-81528:1976),
- odporność na uderzenia – co najmniej 25cm spadku ciężarka (wg PN-C-81526:1954),
- wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50oC (długotrwałe oddziaływanie temperatur powyżej +50oC może powodować zmiany koloru),
- odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) rozcieńczonymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%) oraz odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn - pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w w/w cieczach.
- Nobiles Chlorokauczuk zapewnia 4 razy większą odporność na uderzenia niż wymaga tego norma PN-C-81608 dla emalii chlorokauczukowych. Dzięki temu pomalowane powierzchnie dłużej zachowują estetyczny wygląd.
- Przeznaczenie: na zewnątrz
- Efekt dekoracyjny: wysoki połysk

Wymalowana powłoka nadaje się do eksploatacji po 5 dniach. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.
Wydajność: do 8m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża dla powłoki o grubości 30-40µm.
Ilość warstw: 2 warstwy
Rozcieńczalnik: Nobiles Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.

Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy o grubości 30-40µm, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 50% :
- do schnięcia powierzchniowego – 4 godziny,
- do wyschnięcia powłoki – 18 godzin (stopień 3),
- do nakładania następnej warstwy – do 1 godziny (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach.
 

Przygotowanie wyrobu:
Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nie dodawać obcych składników. Dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zależności od metody malowania, rozcieńczyć emalię max. 2% Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych marki Nobiles.
 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- suche,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.),
- podłoża wcześniej malowane (poddane renowacji) dokładnie oczyścić z resztek starej, łuszczącej się powłoki, następnie przeszlifować, odpylić i odtłuścić,
- podłoża wcześniej nie malowane muszą być zagruntowane podkładem Nobiles Nobikor lub Nobiles Podkład Chlorokauczuk. Warstwę podkładową należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, usunąć powstały pył i kurz.
 

Podłoża betonowe:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- wysezonowane przez minimum 28 dni,
- suche (wilgotność max. 4%),
- silnie przyczepne, o odpowiedniej odporności na rozerwanie,
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (kurzu, piasku, oleju, tłuszczu, słabo przyczepnych powłok farb, szlam cementowy należy usunąć, a następnie odczyścić strumieniowo-ściernie lub przez szczotkowanie, usunąć powstały pył i kurz),
- nierówności i ubytki podłoża należy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną.
 


Uwaga!
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania pełnych własności ochronnych powłoki. Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych
 

Warunki malowania:
- temperatura wyrobu – min. +10oC,
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5oC a +30oC,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.
Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Temperatura podłoża stalowego powinna być co najmniej 3oC wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia.
 

Zalecane metody malowania:
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego,
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.
Zapis o dopuszczeniu natrysku został usunięty decyzją koncernu Akzo Nobel, ze względu na spodziewane prawne restrykcje odnośnie aplikacji natryskiem dla produktów zawierających substancję oksym butan-2-onu.
 

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
Malowanie pędzlem, wałkiem:
- nakładaj 2 warstwy emalii, w odstępie do 1 godziny (mokro na mokro) lub po odpowiednim wysezonowaniu poprzedniej warstwy, ale nie wcześniej niż po 3 dniach,
- w przypadku skomplikowanych (trudnych do pomalowania) kształtów elementów konstrukcyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałóż większą ilość warstw,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy.
 

Zalecana grubość warstwy:
- na mokro: 80-110 µm,
- na sucho: 30-40 µm.
 

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy