0

REGULAMIN

Informacje wstępne

1. Właścicielem serwisu www.bolesta24.pl - zwanym dalej Sklepem, jest firma Art. Instalacyjno - Sanitarne i Przemysłowe Bolesta s.j. z siedzibą w Błoniu 05-870 przy ulicy Sochaczewskiej 2, NIP: 529-00-09-436 wydany przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim NBP/Oddział w Warszawie, REGON: 010282539, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001031121, zwana dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze sklepem jest możliwy w dni robocze od pon-pt: 8-18 oraz w sob: 8-14:
- pod numerem tel: 692-488-662
- e-mail: sklep@bolesta24.pl
3. Regulamin sklepu internetowego www.bolesta24.pl dostępny na stronie http://www.bolesta24.pl/regulamin-r53.html, zwanym dalej Sklepem, określa prawa i obowiązki stron umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowi integralną część zawieranych przez Sklep umów z Klientami. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień i i informacji zawartych w Regulaminie.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy kupna poprzez sieć Internet.
5. Ceny na stronie Sklepu są cenami detalicznymi brutto poddawanymi w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu, który jest wyliczany w momencie składania zamówienia.
6. Do każdego zamówienia w Sklepie dołączamy dowód zakupu, wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia, druk reklamacyjny oraz druk odstąpienia od umowy.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów (nie dotyczy produktów przyjętych do realizacji), wprowadzania oraz wycofania towarów z oferty,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania części produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny lub ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem (nie dotyczy zamówień, które zostały już złożone).
9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie  w zakresie własnego użytku osobistego,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
10. Prezentowane w Sklepie zdjecia moga nieznacznie odbiegać wyglądem od orginału - zniekształcenie wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora.

Definicje

W niniejszym regulaminie użyte zostały następujące określenia:
1.  Dni robocze – są to dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.  Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4.  Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.
5.  Regulamin – niniejszy dokument.
6.  Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
7.  Sklep – strony internetowe w ramach serwisu bolesta24.pl, za pośrednictwem, których Klient może w szczególności składać Zamówienia.
8.  Sprzedawca - firma Art. Instalacyjno - Sanitarne i Przemysłowe Bolesta s.j. z siedzibą w Błoniu 05-870 przy ulicy Sochaczewskiej 2, NIP: 529-00-09-436 wydany przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim NBP/ Oddział Okręgowy w Warszawie; REGON: 010282539, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001031121.
9.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014, Nr 827).
13. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

Zamawianie i realizacja zamówienia

1.  Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Sklep umożliwia zamawianie produktów bez konieczności rejestrowania się w Sklepie. Rejestrowanie się Klienta w sklepie jest dobrowolne.
4. Zamówienie  można składać za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@bolesta24.pl z pełnymi danymi kontaktowymi.
5. W celu zamówienia produktów należy dodać wybrany prze siebie towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami w celu dokonania zakupu.
6. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący jest informowany przez Sklep poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.
7. Zawarcie umowy handlowej następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Sklep.
8. Termin realizacji zamówienia, umieszczony przy każdym z produktów w sklepie internetowym, jest czasem przygotowania  towaru do wysyłki do Klienta. Nie obejmuje czasu transportu paczki ze Sklepu do Klienta.
9. Za termin realizacji całego zamówienia należy uznawać najdłuższy termin dostępności produktu w koszyku. Przesyłka zostanie przekazana firmie kurierskiej w momencie zgromadzenia wszystkich zamówionych produktów z zamówienia.
10. Dostępność produktu na stronie może się wydłużyć jeśli nie będzie dostępny w magazynie lokalnym dostawcy lub u producenta o czym klient zostanie poinformowany poi zatwierdzeniu zamówienia.
11. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty środków na konto bankowe Sklepu (przy zamówieniu w trybie przedpłaty) lub, -przy zamówieniu za pobraniem albo odbioru osobistego- potwierdzeniu zamówienia przez Sklep.
12. Zamówienia, które zostały złożone w dni powszednie po godzinie 15.00 oraz w dni wolne i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.
13. Ceny produktów są wiążące w momencie składania zamówienia.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia.

Dostawa i płatności

1. Za zamówienie klient może zapłacić wybierając jedną z form płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (Bank PEKAO 72124021641111001060589496):
   - w przypadku wyboru opcji wysyłka kurierska przedpłata,
   - w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w siedzibie Firmy z przedpłatą,
  b. gotówka przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
   - w przypadku wyboru opcji wysyłki kurierskiej za pobraniem (proszę naszykować odliczoną kwotę dla kuriera),
   - w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w siedzibie firmy (również możliwość płatności kartą).
 c. rozłożenie należności na raty za pośrednictwem banku Credit Agricole Bank Polska S.A.(minimalna kwota do rozłożenia: 500zł)*
2. Sposób i czas dostarczenia zamówienia do klienta:
  a. za pośrednictwem DPD – dostawa w ciągu dwóch dni roboczych od daty nadania,
  b. za pośrednictwem UPS – dostawa w ciągu dwóch dni roboczych od daty nadania,
  c. odbiór własny w siedzibie Firmy (możliwy w godzinach otwarcia sklepu: od poniedziałku do piątku od 8 do 18 lub w soboty od 8 do 14)
3. Produkty przekazywane kurierowi do dostarczenia do klienta są wcześniej weryfikowane pod względem jakościowym i ilościowym.
4. Całkowita opłata za transport jest podawana przy wyliczeniu każdego zamówienia i zależy od wagi oraz rozmiarów paczki.
5. Koszt dostawy zamówienia pokrywa klient. Wyjątek stanowią akcje promocyjne na stronie Sklepu, które zwalniają klienta z obowiązku płatności za przesyłkę.
6. Sprawdzenie przesyłki przy osobie reprezentującej firmę kurierską oraz ewentualne spisanie protokołu szkody jest istotnym elementem przy rozpatrywaniu reklamacji spowodowanej uszkodzonym towarem w paczce.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, nieodebrania jej w wyznaczonym terminie z winy klienta lub odstąpienia od umowy koszty przesyłki ze Sklepu i z powrotem ponosi klient.

*Art. Instalacyjno-Sanitarne i Przemysłowe Bolesta s.j. oświadcza, iż na podstawie umów zawartych z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towaru i usług. 

Reklamacja i Zwroty

1. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać  na stronie Sklepu.
3. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
- nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego,
- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
4. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronie internetowej producenta.
5. W celu zareklamowania produktu Klient jest proszony o wypełnienie odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie sklepu lub dołączonego do przesyłki.
6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami zwrotu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma równowartość wadliwego produktu wraz z kosztami przesyłki, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

PAMIĘTAJ !!!
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz spisanie protokołu reklamacyjnego jest istotnym  elementem przy ewentualnej reklamacji.

 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia dołączonego do przesyłki lub pobranego ze strony Sklepu w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z  powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

POBIERZ: Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy


Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia, wystawienia stosownego dokumentu oraz, jeśli klient uprzednio wyrazi zgodę, w celach marketingowych na potrzeby Sklepu (wyjątek stanowi przekazanie danych na użytek sądu, prokuratury, policji, lub innego organy prawnego).
2.    Założenie konta Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami).
3.    Klient ma prawo do wglądu, usunięcia lub zmiany danych osobowych.
4.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów ewidencyjnych. Dane te będą wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży i kontaktu z nabywcą. Dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
5.    Wszystkie znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów i nazwy producentów znajdujące się na stronach Sklepu, są wyłączną własnością tychże firm i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

Pliki cookie

1.   Sklep korzysta z plików cookies.
2.   Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3.   Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych czynności na rzecz użytkownika. Takie dane są szyfrowane w sposób umożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
4.   Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.